Üye ol İş Fırsatlarını Değerlendirmek, Yeni Bir Işe Ulaşmak Için

Üye ol İş Fırsatlarını Değerlendirmek, Yeni Bir Işe Ulaşmak Için

Üye Ol

Bir Sorun Oluştu

Bu amaçla üyelere yönelik «e-posta zincirleri» kurulamaz. Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Doğuş Planet websitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca, Doğuş Planet tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasında yer alan KVK Kanunu madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”’nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz. Doğuş Planet, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Doğuş Planet kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır.

kişilere ait bilgileri, tüzel kişiliklere ait ticari sırları ve/veya gizli bilgileri paylaştığınız esnada, söz konusu izinlerin sizin tarafınızda alındığını kabul etmektesiniz. Kariyer.internet’ e bu konuda yönlendirilecek herhangi bir idari ve/veya cezai yaptırımlara karşı, Kariyer.internet yasal haklarını saklı tutmaktadır. Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki istihdam hizmeti sözleşmesinin, Şirket’e başvuruyorsanız aramızda kurulabilecek iş akdinin ifası ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel ve/veya elektronik ortamda iletmeniz, platformlarımıza bilgi, ses ve görüntü girişi yapmanız ve internet ortamına 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, din, mezhep veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir. Aday, Platformda ve özgeçmişte, gerekmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü kişilerin, başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerine yer veremezz, herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile arasındaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemez. Özgeçmişin «herkese açık» olarak paylaşılmasını seçilmesi durumunda, kişisel veriler Kurum’ un ilgili rehberde tanımladığı şekliyle alenileştirilmektedir.

Sadakatsi̇z

kişiler tarafından işlenen kişisel verileri üyelik işlemlerinin gerektirdiği ölçüde ve kapsamda yurt içindeki three. Kişilere aktarılabilir. Aktarılan kişisel verilere ilişkin İlgili Kişi’nin hakları saklıdır.

Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek ve web site etkinliğini artırmaya yönelik araştırmalarda kullanılmak dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır. Yenibiris.com bireysel üyelik ücretsizdir.

Üye ol

Sadakatsi̇z Özel Seri̇

Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Kanal D’ ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Kanal D’ nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Dilerseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru yöntemlerinden birisini kullanarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi iletebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz. Yenibiriş üyeleri, özgeçmişlerini oluştururken dilerlerse referans kişilerine ait bilgiler paylaşabilmektedir.

Sitede yer alan içerik materyalleri ya da fonksiyonalite Yenibiriş izni alınmadan başka mecralarda yayınlanamaz veya diğer web sitelerine erişim verilemez. Üyelik Sözleşmesi kapsamında, üyelerin özgeçmişinin “özgeçmiş parimatchturk.com bankası” aramalarında görüntülenmesine izin vermediği hallerde, işveren firmaların özgeçmiş sahibi adaya ulaşabilmeleri sadece Yenibiris.com aracılığı ile özgeçmiş sahibine e-posta gönderilmesi ile mümkün olmaktadır.

  • Mağaza Ziyaretleri Mağazalar’da gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı siz, Ay Marka ve çalışanları ile diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak ve adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla güvenlik kamerası görüntülerinizi işliyoruz.
  • (“Beymen”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
  • Şirketimiz yukarıdaki konularda ve üyelerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Şirketimizce Siteden/mobil uygulamasından veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur; tüm kampanyalar duyurulan şartlarına tabidir.

Bunun yanında özgeçmiş entegrasyonu anlaşması olan işveren müşterilerin, kendi sistemlerine aktardıkları özgeçmişlerinin güvenliğinden, işveren müşterinin kendisi sorumludur. Benzer şekilde, bu entegrasyon ile, müşteri kendi kullandığı yazılım üzerinde iş ilanı oluşturup, aynı anda Kariyer.internet sistemi üzerinden, Kariyer.web formatında ilan yayınlayabilmektedir.

Üye ol

Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi belirtilmeyen ödeme yöntemleri ise kesinlikle kabul edilmez. Doğuş Planet tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Doğuş Planet bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

kişiler tarafından Site/Mobil Uygulama üzerinden tarafınıza ürün gönderilmesi halinde ise siparişin tarafınıza ulaştırılabilmesi amacıyla advert soyad, cep telefonu ve adres bilgilerinizi işliyoruz. Ay Marka’nın düzenlemiş olduğu kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklere katılmanız, halinde kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır. Üye, üyeliği boyunca kişisel verilerinin güncellenmesinden sorumludur. Kişisel verileri ile ilgili değişiklik ve güncellemeler üyelik girişi sağlandıktan sonra ayarlar bölümünden gerçekleştirilir. Üyeliğin Üye’nin kendisi veya Kanal D tarafından sonlandırılması halinde, Kanal D, Üye’ye ait kişisel verileri mevzuat tarafından öngörülen süreler veya Kanal D’nin işleme amaçları sonlanıncaya kadar saklayabilir. Üye, Kanal D’ den izin almaksızın Kanal D hizmetlerini ticari olarak ya da reklam amacıyla kullanmayacağını kabul eder. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir.

İstediğiniz her zaman ve helloçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz. Kanal D, İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için üyenin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, Üye İnternet Sitesi’ne giriş yapmasıyla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. Kanal D, İnternet Sitesi’nde toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanır.

No Comments

Post A Comment